Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

„Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” - bezpłatne szklenia komputerowe z zakresu ECDL Base.

Email Drukuj PDF

Projekt POKL.09.06.02-14-239/14
Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).
Projekt skierowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób w wieku 25-64 lata z woj. mazowieckiego (w tym 60% kobiet), w tym 50% z wykształceniem co najwyżej średnim w zakresie obsługi komputera, zgodnym z kompetencjami ECDL na poziomie ECDL Base.

Program szkolenia:

Zajęcia stacjonarne – 8 dni

 • B1 - Podstawy pracy z komputerem
  • Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
  • Uruchamianie i wyłączanie komputera.
  • Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okiem.
  • Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
  • Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.
  • Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach.
  • Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.
  • Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.
  • Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

 • B2 - Podstawy pracy w sieci
  • Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
  • Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z różnych funkcji.
  • Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji.
  • Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.
  • Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
  • Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.
  • Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

 • B3 - Przetwarzanie tekstów
  • Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.
  • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
  • Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowywanie ich do współdzielenia i wysyłania.
  • Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.
  • Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.
  • Dopasowanie ustawień strony.
  • Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

 • B4 - Arkusze kalkulacyjne
  • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
  • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
  • Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
  • Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
  • Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
  • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
  • Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
  • Dostosowywanie ustawień strony.
  • Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.


Realizacja zajęć dla pierwszych grup szkoleniowych planowana jest na lipiec 2014 r.
Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu ECDL Base.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (który otrzymaliście Państwo wraz z informacją o projekcie) i odesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą tradycyjną na adres: Gamma Sp. j., ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa z dopiskiem „KOMPETENCJE ECDL”.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 22 266 08 46

Regulamin rekrutacji  do projektu
Załącznik nr 1 do Regulaminu: Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109