Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

II SESJA RADY GMINY KOTUŃ - 12 grudnia 2014 r. godzina 14.00

Email Drukuj PDF

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 20 13r. poz. 594 z późno zm./ zwołuję II /zwyczajną/ Sesję Rady Gminy w Kotuniu, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014r /piątek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kotuń.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie Obrad II Sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami - zobacz  projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawi powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. - zobacz  projekt
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych
  i Ochrony Środowiska Rady Gminy. - zobacz  projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego
  Rady Gminy. - zobacz  projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy. - zobacz  projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy. - zobacz  projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. - zobacz  projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.  - zobacz  projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.  - zobacz  projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kotuń - zobacz  projekt
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Dyskusja, sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokół z poprzedniej sesji.
 16. Zamknięcie Obrad II Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/

Teresa Bruśniak

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109