Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gmina Kotuń: ODBIÓR ETERNITU i innych wyrobów azbestowych

Email Drukuj PDF

ODBIÓR ETERNITU w GMINIE KOTUŃ w 2015
i innych wyrobów azbestowych

 

 

DEKLARACJA - pobierz

Rozpoczął się nabór wniosków na bezpłatny demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych na rok 2015.

Deklaracje przekazania wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy w Kotuniu do dnia 15.01.2015r.

Druk deklaracji dostępny u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Kotuniu pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.kotun.pl

Wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Kopię zgłoszenia należy dołączyć do deklaracji przekazania

wyrobów azbestowych składanej do UG Kotuń. W ramach programu pokrywane będą koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Demontażu i odbioru dokona wyspecjalizowana w tym zakresie firma. Program nie obejmuje kosztów zakupu nowego pokrycia dachowego.

DEKLARACJA - pobierz

Wójt

/-­/
mgr inż. Grzegorz Góral

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109