Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gm. Kotuń

Email Drukuj PDF

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Kotuń (Skład Osobowy) - zobacz wizualizację wg PKW

Okręg wyborczy do Sejmu nr 18

Listy kandydatów do Sejmu    - zobacz wizualizację wg PKW

Okręg wyborczy do Senatu nr 48

Listy Kandydatów do SENATU - zobacz wizualizację wg PKW


Wybory: Mężowie Zaufania

PDF Drukuj Email

Wg wyjaśnień PKW z dnia 5 X 2011 r. podczas pobytu w lokalu wyborczym męzowie zaufania zobowiązywani są do noszenia własnego identyfikatora. który może zawierać wyłącznie: imię i nazwisko, funkcję "mąż zaufania" oraz nazwę komitetu wyborczego.

Zakazane jest umieszczanie logotypów komitetów wyborczych !!!!


1. Kodeks Wyborczy - pobierz plik PDF

2. WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,  DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA  W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. - pobierz plik PDF

3. Kalendarz wyborczy - pobierz plik PDF

4. Lokale OKW dostosowane do osób niepełnosprawnych: Kotuń i Bojmie - pobierz plik PDF rozporządzenia

5. Pełnomocnictwa - pobierz plik PDF rozporządzenia

6. KOMUNIKAT  DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - pobierz plik PDF

7. Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik PDF


Prawo wyborcze

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawy wyborcze

Ustawy referendalne

Ustawy oraz inne akty prawne związane z wyborami

Dokumenty i akty międzynarodowe związane z wyborami


Uchwały PKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Warszawie I powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r.

sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

(Monitor Polski Nr 26, poz. 286)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

(Monitor Polski Nr 23, poz. 252)

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109