Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ !!!

Email Drukuj PDF


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOTUŃ

 

22 kwietnia 2012 roku, z inicjatywy grupy mieszkańców, odbędzie się referendum lokalne w sprawie dalszego funkcjonowania lub likwidacji dwóch szkół podstawowych naszej Gminy szkoły w Broszkowie oraz szkoły w Koszewnicy.

W dniu 20 lutego 2012 r. Rada Gminy w Kotuniu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Broszkowie, Cisiu-Zagrudziu i Koszewnicy.

Najważniejsze motywy tej decyzji to:

  • konieczność dostosowania sieci szkół do możliwości finansowych gminy. Obecnie na terenie Gminy Kotuń funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, podczas gdy np. w sąsiedniej Gminie Mrozy jest ich 3, w Gminie Skórzec - 4 (od września 2012 r. będzie 3), a w Gminie Mokobody - 2,
  • niedostateczna wysokość finansowania małych szkół z budżetu państwa (konieczność dofinansowywania z budżetu gminy w wysokości ok. 50% kosztów ich działalności, tzn. w przypadku szkół w Broszkowie i Koszewnicy ok. 800 000 zł w roku 2011),
  • zakaz zaciągania kredytów przez gminę na działalność bieżącą wynikający z nowelizacji „Ustawy o finansach publicznych”,
  • konieczność zapewnienia finansów na realizację pozostałych zadań własnych gminy, takich jak np. dbałość o stan dróg gminnych, zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, oświetlenie ulic, zapewnienie wody pitnej oraz odbioru ścieków i śmieci, remonty i utrzymanie budynków komunalnych, w tym ośrodków zdrowia, bibliotek, świetlic wiejskich.

Chcę jednocześnie dodać, że w roku 2012 zostanie w Polsce zlikwidowanych około 2000 placówek oświatowych. Dlatego też decyzja Rady Gminy w Kotuniu nie jest przypadkiem odosobnionym, ale wpisuje się w zmiany systemowe oświaty na terenie naszego kraju.

Zdając sobie jednak sprawę z wagi podejmowanej decyzji, a także doceniając rolę szkoły w środowisku lokalnym, Rada Gminy w Kotuniu przedstawiła przedstawicielom rodziców i nauczycieli poszczególnych placówek propozycję przejęcia szkół i dalszego prowadzenia ich.

Na chwilę obecną gotowość do rozmów w zakresie takiego sposobu rozwiązania problemu wyrazili tylko przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Cisiu-Zagrudziu.

Z ofertą dalszego prowadzenia placówek w Broszkowie i Koszewnicy wystąpiła też inna osoba fizyczna. Pragnę jednocześnie dodać, że ewentualna zmiana organu prowadzącego szkołę nie powoduje pogorszenia warunków nauczania dla uczniów.

Podsumowując chcę podkreślić, że zbliżające się referendum jest w istocie głosowaniem nad dalszym rozwojem Gminy Kotuń. Myślę, że przedstawione powyżej argumenty pozwolą Państwu podjąć właściwą decyzję.

Sławomir Adamiak
(-)

Wójt Gminy Kotuń

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109