Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie Wójta Gminy Kotuń z dnia 01 lutego 2012 roku

Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kotuń

z dnia 01 lutego 2012 roku

w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 roku.

 

 

Na podstawie par. 19 ust 1 Programu współpracy Gminy Kotuń w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kotuń w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłaszam:

 

nabór członków Komisji Konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 roku.

 

1. Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego reprezentanta na listę członków Komisji Konkursowej. Wniosek powinien zawierać informacje:

- dane organizacji zgłaszającej kandydata,

- dane osobowe, adres i telefon kontaktowy kandydata,

- uzasadnienie jego wyboru,

- zgoda kandydata na wpisanie na listę,

- zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych,

- wniosek powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowej.

 

2. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Kotuń powołuje członków Komisji Konkursowej.

 

 

Wójt Gminy Kotuń

/-/

Sławomir Adamiak

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109