Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Charakterystyka własnościowa lasów

Email Drukuj PDF

Lasy i grunty leśne należące do Skarbu Państwa zgodnie z w/w wykazem gruntów zajmują powierzchnię 1004 ha, co stanowi 7% ogólnej powierzchni gminy oraz 32% ogólnej powierzchni lasów gminy.

Znaczna część, t. j. 786 ha to lasy państwowe, po dlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, wchodzące w całości w skład Nadleśnictwa Siedlce, przez które są administrowane i nadzorow ane. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Siedlcach w odległości ok. 15 km od Urzędu Gminy w Kotuniu. W powierzchni tej ujęto grunty nowoprzyjęte, t.j. grunty aneksowe (przejęte przed 1996 r.), które zajmują łącznie powierzchnię 73,98 ha. (wyszczególnienie w tab. II.1 ) Nie ujęto natomiast rezerwatu częściowego "Stawy Broszkowskie", który wg stanu na 1.01.98 wchodził w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rezerwat ten został nieodpłatnie przekazany w zarząd Nadleśnictwu Siedlce przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie wniosku z dnia 20.03.1997r. (decyzja stała się prawomocna dnia 22.01.98r). Rezerwat "Stawy Broszkowskie" stanowią działki oznaczone numerami: 3/2, 23-32, 33-41, 42-53, 56-71, 73-75, 76/1, 77/1, 79, 80, 82, 89/3, 100-144, 153-159, 161-169, 172 o łącznej powierzchni 265,0331 ha, która to powierzchnia figuruje w "Wykazie gruntów" w zasobach Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Niewielką powierzchnię stanowią lasy komunalne oraz inne państwowe i społeczne grunty leśne.
Lasy niepaństwowe o powierzchni 2201 ha, to lasy będące własnością indywidualnych posiadaczy. Stanowią one 15% powierzchni całkowitej gminy oraz 68% ogólnej powierzchni lasów.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109