Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Struktura przestrzenna lasów

Email Drukuj PDF

Rozdrobnienie powierzchni leśnej, zarówno lasów państwowych jak i prywatnych na obszarze gminy Kotuń jest znaczne, co jest typowe dla krajobrazu Podlasia. Większe kompleksy leśne występują w kilku miejsca

ch. W północnej części gminy połączone uroczyska Kadłub, Mingosy, Sionna wraz z przyległymi lasami chłopskimi zajmują powierzchnię o koło 400 ha. W części centralnej występuje ur. Nowiny oraz największe ur. Sionna Jacek połączone lasami prywatnymi z ur. Sędziowizna oraz z niewie lkim ur. Kępa Żeliszewska. Na południe od w.w. dominują lasy niepaństwowe o charakterystycznym nieregularnym kształcie kompleksu z n iewielkimi uroczyskami należącymi do lasów państwowych - ur. Kownata I, II, III. W południowej części gminy występują w dużym rozproszeniu wyłącznie lasy prywatne. Spory kompleks lasów państwowych połączony lasami chłopskimi rozciągający się wokół wsi Ryczyca - to ur. Ryczyca I, II, III o łącznej powierzchni około 200 ha. W części wschodniej występuje jeden kompleks lasów państwowych - rezerwat częściowy "Stawy Broszkowskie" - do którego przylegają również nieregularne działki lasów prywatnych. Na pozostałej powierzchni gminy występują rozproszone niewielkie kompleksy lasów niepaństwowych, wśród których znajdują się również grunty aneksowe, stanowiące małe powierzchnie.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109