Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

I Europejskie Forum Integracji Międzypokoleniowej

Email Drukuj PDF

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 


 

I Europejskie Forum Integracji Międzypokoleniowej

Kotuń 12 X 2012

W dniu 12 października br w Szkole Podstawowej w Kotuniu odbyło się I Europejskie Forum Integracji Międzypokoleniowej.

Przedstawiciele Gminy Oberkrämer (Niemcy) wraz młodzieżą z dwóch szkół tej gminy oraz przedstawiciele Gminy Kotuń będą wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali na temat współpracy międzypokoleniowej dzieci-seniorzy w ramach Europejskiego Roku Solidarności Międzypokoleniowej.

Forum miało za cel pokazanie czy współczesny świat dąży do łączenia międzypokoleniowego czy też seniorzy i młode pokolenie będą sobie tak obce że nie nie będzie ot możliwe.

 

Wójt Gminy Kotuń Pan Sławomir Adamiak wskazał na podstawie analizy SWOT, iż seniorzy pomimo swojego doświadczenie po zakończeniu aktywności zawodowej są mało aktywni. Dzieci często więcej wiedzą o obecnym świecie i nie potrzebują wsparcia dziadków. Dotyczy to szczególnie  obszarów wiejskich. Poprzez spotkania młodzieży z seniorami z gminy niemieckiej i polskiej chcemy się zastanowić, w jaki sposób możemy zaktywizować seniorów, aby tak seniorzy jak i młode pokolenie dzieci /młodzież wyniosło z tego korzyści i nie zatraciło zupełnie łączności ze sobą.

 

 

Ze strony polskich organizacji przedstawiciel:

_ Gminy Kotuń Pan Sławomir Smolak przedstawił pytanie na które to Forum miał odpowiedzieć:

 

- Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej przedstawił realizowane projekty wolontariatu na rzecz osób starszych,
- kotuńscy seniorzy ze Stow. „Nasz Kotuń” opowiedzieli i pokazali na filmie miedzypokoleniowe zajęcia języka niemieckiego zakończone wspólnym posiłkiem,
- młodzież z Gimnazjum w Kotuniu zaprezentowała swoje działania wolontariackie na rzecz osób starszych oraz współpracę z Domem Seniora Nad Stawami w Siedlcach.

- Z-ca Wójta Gminy Miastków Kościelny Pan Sławomir Rusak opowiedział o realizacji działań międzypokoleniowych w swojej gminie,


- Przedstawiciel Wolontariatu Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju były Prezes ŁSR Pan Tomasz Tryboń przedstawił projekt książki napisanej przez dzieci o swoich dziadkach.

 

Ze strony niemieckiej Burmistrz Gminy Oberkrämer Pan Peter Leys przestawił jak wygląda ta współpraca międzypokoleniowa w Niemczech. Kultura niemiecka różni się w tym względzie od polskiej. Tam młodzi ludzie bardzo wcześnie opuszczają dom rodzinny i ich kontakty z dziadkami są rzadkie. Często jednak dzieci z terenu gminy odwiedzają seniorów mieszkających w Domu Seniora.

 

Jednakże w konkluzji tego spotkania Pan Peter Matschke Wiceburmistrz Oberkrämer stwierdził iż bez względu na odmienność kultur obu krajów potrzebujemy rozmowy – która będzie łącznikiem pomiędzy młodym pokoleniem a seniorami.


 

 

Na zakończenie Forum goście rozegrali integracyjny turniej w Boccia, który poprowadzili przedstawiciele Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju – partner projektu.

 

Spotkanie to było także okazją do bliższego poznania się młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Kotunia i Żeliszewa Podkościelnego oraz dwóch szkół podstawowych w Gminie Oberkrämer, które współpracują ze sobą.

Uczniowie spędzili wspólnie czas ze sobą integrując się ze sobą podczas wieczornego spotkania w stadninie Jagodne oraz podczas wspólnego wyjazdu do Kazimierza Dolnego.

W ocenie Wójta Sławomira Adamiaka był to owocny czas, który zacieśnił powstające więzi pomiędzy dziećmi z obu gmin oraz pokazał przy wsparciu kotuńskich seniorów iż my dorośli nie chcemy takiej przyszłości, kiedy dzieci nie będą miały kontaktu z dziadkami.

 

Spotkanie to zostało sfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli” i stanowi odpowiedź Gminy Kotuń i Oberkrämer na ogłoszony w tym roku Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

 

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109