Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja o odpadach: Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kotuń jest firma

 

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Zakład Siedlce ul. 3-go Maja 28 08-110 Siedlce tel.:+48 /0/ 25 644 50 55.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest na składowisku odpadów w Kotuniu, będzie świadczył usługi w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 7:30 do 15:30.( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (żarówki jarzeniówki), zużyte opony oraz chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół).

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia każdego następnego miesiąca bez wezwania na

 

rachunek bankowy 83 9224 0007 0020 0006 2000 0020 BS Kałuszyn o/Kotuń lub w kasie Urzędu Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C

Wójt Gminy Kotuń

/-/

mgr Sławomir Adamiak

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109