Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kotuniu o składzie osobowym oraz godzinach dyżurów członków GKW

Drukuj

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kotuniu o składzie osobowym oraz godzinach dyżurów członków GKW

 

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w KOTUNIU z dnia 25 września 2014r

Na podstawie § 3 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie regulamin6w terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wybor6w do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor6w w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast (M.P. z 2014, poz. 789) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kotuniu:
1. Aneta Agnieszka KARCZEWSKA -Przewodniczący Komisji
2. Krystyna SERBISTA -Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Maryla Teresa GORSKA -Członek Komisji
4. Bozena KLIMEK -Członek Komisji
5. Bogustaw KUBAJ -Członek Komisji
6. Mateusz LEWANDOWSKI -Członek Komisji
7. Krystyna Barbara WALECKA -Czfonek Komisji


Członkowie pełniq dyżury w następujących dniach:
29.09.2014r -03.10.2014r w godz. 8.00 -10.00
06.10.2014r-wgodz. 8.00 -16.00
07.10.2014r -w godz. 8.00 -24.00
08.10.2014r -10.1 0.2014r w godz. 8.00 -10.00
13.1 0.2014r -16.1 0.2014r w godz. 8.00 -10.00
17.1 0.2014r -w godz. 1200 -24.00 .
w budynku Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C, pokoj Nr 9,