Prawo rodzinne

Drukuj
Prawo rodzinne


Pojęcie prawa rodzinnego
Akty prawne

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to:

źródło

 

Prawo rodzinne - wzory

Pozew o rozwód [tutaj]
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej [tutaj]
Pozew o alimenty [tutaj]
Wniosek o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków [tutaj]
Pozew o separację [tutaj]
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej [tutaj]
Wniosek rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka [tutaj]
Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty jest dostępny [tutaj]
Wzor pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest dostępny [tutaj]

Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej znajduje się [tutaj]
Wzór wniosku o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu znajduje się [tutaj]