GMINA KOTUŃ zrealizowała projekt pn: „Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

środa, 10 kwietnia 2013 12:23
Drukuj

Kotuń 10.04.2013


GMINA KOTUŃ

 

zrealizowała projekt pn:

„Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet III: Regionalny system transportowy

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 1 816 206,06zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 1 459 826,68zł

Okres realizacji: lata 2009-2011

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy poprzez modernizację dróg oraz budowę drogi wraz z chodnikiem dla pieszych
i zwiększenie tym samym ich przepustowości oraz bezpieczeństwa podróżowania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.