Potencjal gmin

Drukuj

Gmina Kotuń zajmujaca 150 km2 należy do gmin średniej wielkości. Gminę zamieszkuje 8.591 osób w 32 miejscowościach. Podstawowe wskaźniki demograficzne kształtują się na poziomie średniej dla obszarów wiejskich byłego woj. siedleckiego. Warunki mieszkaniowe w gminie są dosyć dobre, a tempo budownictwa mieszkaniowego jest większe niż na innych obszarach wiejskich byłego woj. siedleckiego. Warunki naturalne do rozwoju produkcji rolnej są słabe, a poziom rozwoju rolnictwa określany jest jako średni. Przez teren gminy przechodzą główne krajowe szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa Świecko-Terespol oraz linia kolejowa Kunowice-Terespol z trzema przystankami na terenie gminy. Przez teren gminy przechodzi linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Miłosna-Mińsk-Kotuń-Siedlce oraz magistralna telekomunikacyjna linia światłowodowa relacji Warszawa-Siedlce-Terepol, przebiegająca wzdłuż drogi krajowej KDK2.