Ważna informacja dla przedsiębiorców !!!

Drukuj

Komunikat z dnia 30.12.2011 r.:
Uwaga! Z dniem 31 grudnia 2011 r. kończy się migracja wpisów z gmin. Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych.
Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.


 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Powstała CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

 

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Formularz CEIDG-1 bez załączników

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

 

Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą zajrzyj na stronę CEIDG a później dopiero wybierz się do najbliższego Urzędu Gminy/Miasta  [dokładnie w tej kolejności ... :) ]

więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/files/upload/13349/Prez_CEIDG_SDG1_15062011.pdf

1. www.ceidg.gov.pl
2. www.eugo.gov.pl
3. www.uepa.gov.pl