POMAGAMY POMAGAĆ - do 5000 zł na aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego

Drukuj

Wzór wniosku o dofinansowanie i kart ocen

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy w Kotuniu

ul.siedlecka 56 c

08-130 Kotuń