Absolutorium dla Wójta Gminy Kotuń za 2014 r

Drukuj

Podczas X Sesji Zwyczajnej w dniu 22 czerwca br. Rada Gminy Kotuń przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 i udzieliła Wójtowi Gminy Kotuń Panu Grzegorzowi Góralowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014.

 

Jak powiedział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pana Michał Adamczyk, Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła  sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2014 i przekazała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 22 maja br.

Uchwałą nr SI.237.2015 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 3 czerwca  2015 r wniosek Komisji Rewizyjnej Gminy Kotuń w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Kotuń w sprawie wykonania budżetu za 2014 r. został pozytywnie zaopiniowany.

Pan Michał Adamczyk ponadto wskazał, że obecny Wójt, któremu udzielane jest absolutorium  wykonywał ten budżet w „1/12” części , ponieważ sprawował on funkcję Wójta w grudniu  2014 r.,  oraz jako Przewodniczący Komisji rewizyjnej zawnioskował do Państwa radnych o udzielenie Wójtowi  absolutorium.