Informacja o dofinansowaniu projektu "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń w 2020 roku"

Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.:

”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń w 2020 roku

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 38 410,00 zł”.

 

 

 

Kotuń dn. 27.07.2020 r.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Góral